Vrijhandelsverdrag EU - VS (TTIP)

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen over een handelsverdrag, het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP). Dit verdrag tast de Europese democratie aan en zet milieubescherming, voedselveiligheid, sociale rechten en privacy voor Europeanen op het spel. GroenLinks is geen voorstander van het vrijhandelsverdrag en wil dat de EU de onderhandelingen met de VS staakt.

TTIP is geen klassiek handelsakkoord waarbij importheffingen worden weggenomen om de handel tussen twee landen te stimuleren. Tussen de EU en de VS zijn die tarieven al laag, bedrijven verhandelden in 2013 al voor 789 miljard euro tussen de beide economieën en investeerden meer dan 3000 miljard euro over en weer.

TTIP beperkt politieke bevoegdheid

TTIP tast democratische zeggenschap aan om de markt te reguleren in het publieke belang – denk aan milieunormen, sociale rechten of privacy. Daarmee vloeit er invloed weg van democratische parlementen naar het bedrijfsleven. Het gevaar van TTIP is dat vooral grote bedrijven met veel lobbykracht extra kansen krijgen om hun belangen te behartigen, ook als die tegen het algemeen belang in gaan. De Europese Unie heeft precies het tegenovergestelde nodig. We moeten de invloed van grote bedrijven op wetgeving juist inperken.

Ook tegen CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, hebben we grote bezwaren. Dat verdrag is al uitonderhandeld en zal binnenkort door het Europees en door nationale parlementen besproken gaan worden.

De Europese Commissie onderhandelt achter gesloten deuren met de VS over TTIP

TTIP schaadt de democratie

Als we in Europa na TTIP nieuwe regelgeving willen voorstellen, dan krijgt het bedrijfsleven de mogelijkheid om nieuwe wetgeving vroegtijdig te beïnvloeden en te screenen op negatieve effecten voor de handel. Als een bedrijf vindt dat Europese regels of besluiten zijn investeringen aantasten, kan het zelfs een schadevergoeding afdwingen buiten nationale rechtbanken om (via arbitrage tussen investeerders en staten, ICS (vroeger ISDS)). Dat geldt ook voor regels die er zijn om mens en milieu te beschermen.

TTIP schaadt de Nederlandse en Europese democratie, terwijl de opbrengsten voor onze economie hoogst onzeker zijn. GroenLinks wil de vrijheid om mens en milieu te beschermen niet op het spel zetten voor twijfelachtige voorspellingen over een beetje extra economische groei in de verre toekomst. GroenLinks wil in de trans-Atlantische samenwerking prioriteit geven aan andere thema's dan vrijhandel, zoals bijvoorbeeld aan de aanpak van klimaatverandering, belastingontwijking en de agressieve politiek van Poetin.

Gelijktrekken van normen

De wetgeving van Europese en de Amerikaans markten verschillen sterk op belangrijke onderwerpen. In de VS mag kip bijvoorbeeld gedesinfecteerd worden met een chlooroplossing. In Europa en Nederland is dit zeker niet toegestaan. De chloorkip was lange tijd onderwerp van gesprek in de Nederlandse media.

TTIP gaat voornamelijk over het gelijktrekken van normen en dat heeft gevolgen voor de bescherming van sociale rechten of het milieu. Dat is nou precies waar we zelf strenge eisen aan willen blijven stellen, in Nederland en in Europa.