Geen nieuwe vergunningen voor dumpen afvalwater

GroenLinks wil dat in nieuwe vergunningen voor energiewinning duidelijk wordt opgenomen dat het afvalwater moet worden gezuiverd en afgevoerd. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren gaat daarover een motie indienen.

GroenLinks wil dat in nieuwe vergunningen voor energiewinning duidelijk wordt opgenomen dat het afvalwater moet worden gezuiverd en afgevoerd. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren gaat daarover een motie indienen.

“Onder de bestaande vergunningen voor gas- en oliewinning mag je kennelijk het giftige afvalwater zomaar onder de grond dumpen. Nu duidelijk wordt dat dat op grote schaal gebeurt reageren bewoners terecht onaangenaam verrast,” zegt Van Tongeren.

In antwoord op vragen over de notitie ‘Structuurvisie schaliegas’ die minister Kamp heeft naar de Kamer heeft gestuurd staat dat het gebruikte afvalwater voor schaliegas zal worden afgevoerd en gezuiverd. Van Tongeren: “In alle nieuwe vergunningen voor olie- en gaswinning moet dat dus worden vastgelegd.” De beste oplossing is om deze moeilijk winbare olie en gas in de grond te laten zitten en zo snel mogelijk over te stappen op schone energie.