Fractieverantwoording 2014 Eerste Kamer

In de aanloop naar het congres publiceert de Eerste Kamerfractie haar jaarlijkse fractieverantwoording.

Ook dit jaar kruisten onze senatoren de degens met (leden van) het kabinet over de invulling van de voor GroenLinks zo cruciale begrippen duurzaamheid en solidariteit. Dat leverde soms harde botsingen op, bijvoorbeeld over de decentralisatie van de zorg en over natuur- en milieubescherming. Soms leidde het tot overeenstemming, bijvoorbeeld bij het onderwijsakkoord, waardoor GroenLinkse programmapunten konden worden gerealiseerd. In de bijlage is een uitgebreide verantwoording te vinden.