Moties

Op het congres kunnen moties worden behandeld.  Dit zijn uitspraken of standpunten die (meestal) een opdracht of oproep bevatten, vaak aan het congres, aan een landelijke fractie of aan het partijbestuur.

Indienen van moties

Moties kunnen worden ingediend door het partijbestuur of (minstens) 15 leden gezamenlijk. De deadline voor het indienen van moties voor het congres van 17 december is woensdag 7 december 10.00 uur (in de ochtend).

Ingediende moties

Moties worden net als amendementen door het partijbestuur voorzien van een pre-advies. Vervolgens wordt dit pre-advies aan de indieners gestuurd en worden de moties online en in de dagkrant gepubliceerd .

Het indienen van amendementen op de moties is mogelijk tot 48 uur voor het congres. Op het congres mag de indiener het woord voeren over een motie, en kan het Partijbestuur of de fractie die wordt aangesproken reageren. Daarna komen de moties en eventuele amendementen daarop in stemming.

Maak bij het opstellen van een motie gebruik van het voorbeeld-bestand onderaan deze pagina. Stuur de motie voor woensdag 7 decemberl 10.00 uur (ochtend) naar moties@groenlinks.nl

 

Indienen van actuele moties

Na 7 december is het mogelijk om actuele moties in te dienen over onderwerpen of voorstellen die vóór 7 decmber nog niet bekend waren én over een urgent onderwerp gaan. Het congrespresidium beslist over de toelaatbaarheid van actuele moties.

Maak bij het opstellen van een actuele motie gebruik van het voorbeeld-bestand onderaan deze pagina en stuur deze z.s.m. naar moties@groenlinks.nl. Dien je je actuele motie in ná 15 december 23.59 uur, neem deze dan zeker ook mee op een USB-stick en lever deze aan bij de organisatietafel op het congres, uiterlijk 2 uur na aanvang van het congres.

Let op: sinds het ingaan van de nieuwe Statuten zoals vastgesteld op het congres van 7 februari 2015 is het niet langer mogelijk als afdeling of als werkgroep een motie in te dienen. Ook als een motie wordt geïnitieerd binnen een afdeling of werkgroep heb je een groep van minimaal 15 leden nodig voor het indienen.