Jean-Claude Juncker

Europarlement steekt stokje voor schrappen milieuwetgeving

Het Europarlement wil niet dat de Europese Commissie de wetsvoorstellen voor schonere lucht en het beter hergebruiken van afval schrapt of vertraagt. Dat bleek donderdag uit de stemming over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De Europese Commissie had eerder deze milieuwetgeving ter discussie gesteld nadat eurocommissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk 'betere regelgeving', aankondigde vooral minder Europese regels te willen. GroenLinks verzette zich steeds tegen dit dereguleringsoffensief dat ten koste gaat van de milieu- en sociale regels.

Europarlementariër Bas Eickhout is opgelucht dat het Europees Parlement GroenLinks nu steunt in de strijd voor goede milieuwetgeving: “Het is waanzin om Europese regels die gaan over 400.000 mensen die vroegtijdig sterven door luchtvervuiling te schrappen of te vertragen. Een beter voorbeeld van een grensoverschrijdend probleem waarvoor landen EU-wetgeving nodig hebben, is bijna niet denkbaar.”

De Europese Commissie beloofde eerder om naar het Europees Parlement te luisteren voordat ze een definitieve beslissing neemt over het in te trekken of uitstellen van de wetgeving. “Na deze stemming verwacht ik dus van de Europese Commissie dat ze haar woord houdt en dat ze wetsvoorstellen gewoon door het Europees Parlement en de Raad van Ministers laat behandelen”, aldus Eickhout.

Het lukte de politieke groepen in het Europarlement helaas niet om tot een gezamenlijke resolutie over het hele werkprogramma te komen. Er was geen meerderheid voor een van de individuele resoluties van de verschillende fracties.