Europa in de nacht

Buitenlands Beleid

GroenLinks maakt zich sterk voor een eerlijke wereld: eerlijk delen, hier en daar. Dit is hard nodig. Als gevolg van de mondiale economische crisis neemt de ongelijkheid tussen rijk en arm over de hele wereld toe, en het aantal vluchtelingen is door humanitaire rampen in landen als Syrië, Irak, en Libië op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.

GroenLinks kijkt over onze eigen grenzen heen. We kunnen de wereld niet buiten de deur houden en willen dat ook niet. Met de andere landen van de Europese Unie werken we samen aan een betere wereld. 

Veiligheid van burgers, mensenrechten en armoedebestrijding moeten centraal staan in het buitenlandbeleid. Economische belangen mogen nooit voorrang krijgen op overwegingen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Militaire inzet in het buitenland is voor GroenLinks alleen als laatste redmiddel gerechtvaardigd.