Humanitaire Interventies

Er woedt een groot aantal humanitaire crises in de wereld. Van de wreedheden van de Syrische president Assad en van IS in Syrië en Irak, tot de burgeroorlog in Zuid-Sudan. GroenLinks vindt dat de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om alles op alles te zetten om grootschalig bloedvergieten te voorkomen. Wegkijken is geen goede optie, militair ingrijpen zonder even veel aandacht te geven aan de oorzaken van het conflict evenmin.

Militaire inzet kan alleen succesvol zijn wanneer ze is ingebed in een langetermijnprogramma van diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks vindt dat bij internationale missies deze 3D-benadering (diplomacy, development & defence) gevolgd moet worden. De nadruk moet hierbij liggen op diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Militair optreden blijft slechts een laatste redmiddel dat alleen ingezet mag worden als alle andere middelen gefaald hebben. Langdurige betrokkenheid bij een land in crisis is noodzakelijk.