Drones en Cyberoorlog

Internationale conflicten veranderen. Steeds vaker wordt inzet van traditionele wapens gecombineerd met of vervangen door onconventionele wapens zoals cyberaanvallen, drones en in de toekomst zelfs mogelijk volledig autonome killer robots.

Cyberaanvallen kunnen een politiek systeem en een samenleving beschadigen, maar ook economische en fysieke schade toebrengen. In samenwerking met de EU en andere bondgenoten moet Nederland zich kunnen verdedigen tegen aanvallen van buiten.

De manier waarop drones en killer robots worden gebruikt roept ethische en juridische vragen op. GroenLinks vindt bijvoorbeeld dat drones niet ingezet mogen worden voor standrechtelijke executies, zonder rechtsgrond, zoals de Verenigde Staten en Israël in het verleden hebben gedaan.

GroenLinks wil dat Nederland vooruitkijkt en niet wacht op de ontwikkelingen in de defensie-industrie. Daarom willen wij een internationaal debat over de juridische, morele en operationele kaders van deze nieuwe wapensystemen voeren. GroenLinks heeft de regering ook opgeroepen te werken aan een internationaal verbod op de ontwikkeling van killer robots.