Kabinet moet referendum organiseren over handelsverdrag

Het kabinet moet het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (TTIP) via een raadgevend referendum voorleggen aan de bevolking, vindt GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver.

Het kabinet moet het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (TTIP) via een raadgevend referendum voorleggen aan de bevolking, vindt GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver.
 

Klaver: “Het handelsverdrag TTIP raakt aan milieunormen, bescherming van werknemers, privacy en voedselveiligheid. Dat zijn uiterst fundamentele zaken. Burgers moeten zich kunnen uitspreken over of wij onze wetten, rechten en plichten ondergeschikt willen maken aan een handelsverdrag.”

Het GroenLinks Kamerlid hekelt daarnaast het feit dat het kabinet niet eerlijk communiceert over het handelsverdrag.

Klaver: “Het kabinet doet net alsof het handelsverdrag enkel goed is voor onze economie en leidt tot meer banen, maar er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat het tegendeel waar is.”

Een ander punt van zorg is de omstreden investeringsbescherming voor multinationals die in het handelsverdrag opgenomen is. Deze investeringsbescherming leidt volgens Klaver tot uitholling van onze democratie, omdat hierdoor de beleidsvrijheid van nationale overheden ingeperkt wordt.

Klaver: “Iedereen ziet in dat de gevolgen van dit verdrag enorm verstrekkend zijn. Maximale transparantie over de voor- en nadelen is dan ook gewenst. Burgers moeten over het uiteindelijke overeengekomen verdrag democratische controle op kunnen uitoefenen via een referendum, EU-breed of in Nederland.

Klaver heeft een motie ingediend bij het debat naar aanleiding van de Europese Top.