Teambuilding, strategiesessie of individuele coaching

Is het tijd om de strategie voor komende tijd te bepalen of om te bouwen aan het team? Of willen fractie en bestuur werken aan afspraken, een werkplan en de onderlinge verhoudingen?

De GroenLinks Academie heeft ervaren teamcoaches die deze sessies kunnen begeleiden. Zo haal je het maximale rendement uit deze bijeenkomsten. De coaches zijn geschoold in het werken met diverse instrumenten (waaronder Belbin, DISC of Socratische gesprekken).

Teambuilding en strategiesessie

De Academie biedt twee basisprogramma's: één voor strategiesessies en één voor teambuilding. De concrete invulling van jullie bijeenkomst gebeurt altijd in overleg met de teamcoach.

Coaching

Wie politiek of bestuurlijk actief is, kan te maken krijgen met dilemma's uit de dagelijkse praktijk, inhoudelijke vraagstukken of andere lastige kwesties. Zijn er knelpunten binnen je werksituatie of heb je functiegebonden vraagstukken? Denk dan aan coaching of intervisie. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met  Annelinde van Wouw via academie@groenlinks.nl of  030 239 99 00.