De gaskraan kan verder dicht
De gaskraan kan verder dicht

GroenLinks regelt zeggenschap voor Groningers bij gaswinning

De provincie, gemeentes en waterschappen krijgen een zwaarwegend adviesrecht bij gas- en oliewinning. Dankzij een Kamermeerderheid voor een voorstel van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren samen met Jan Vos van de PvdA, krijgen de Groningers nu eindelijk meer zeggenschap over de gaswinning. Bovendien moeten gas- en oliebedrijven rekening gaan houden met veel meer veiligheidsaspecten. Ook voor dit voorstel van Van Tongeren en Vos was een Kamermeerderheid.

 

Liesbeth van Tongeren is verheugd over het aannemen van de twee voorstellen die zij samen met haar collega Jan Vos heeft gedaan: “Twee belangrijke aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de gaswinning voeren we hiermee uit.”

Het eerste voorstel zorgt ervoor dat provincies, gemeentes en waterschappen een zwaarwegend adviesrecht krijgen bij de verlening van een vergunning voor gas- of oliewinning. De minister van economische zaken mag alleen gemotiveerd afwijken van dat advies. Het tweede voorstel regelt dat bij de verlening van een vergunning voor gas- of oliewinning ook gekeken moet worden naar de  gevolgen van de boringen voor de volksgezondheid, natuur en milieu en de kwaliteit van het water.

Van Tongeren: “Dit is een overwinning voor Groningen, maar ook voor Terschelling, Woerden en alle andere plaatsen waar gas- en oliewinning dreigt.”