Behoud kleinschalige studies: geef studenten en docenten meer zeggenschap

GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff vindt dat kleinschalige studies niet zomaar mogen verdwijnen. Studenten en docenten moeten daarom een belangrijke stem krijgen in de besluiten over deze studies. Grashoff: “Adviesrecht voor medezeggenschapsorganen is te mager. Dat moet een instemmingsrecht worden. Een studie sluiten is onomkeerbaar. Als studies die uniek zijn in Nederland verdwijnen, leidt dat tot culturele en intellectuele verarming. Dat is doodzonde.” 

 

Steeds meer kleine, unieke studies verdwijnen. Veelal zijn daarbij financiële overwegingen doorslaggevend: de studie levert geen, of te weinig geld op. Dit economisch denken in het hoger onderwijs is kortzichtig. Niet alle studies moeten én kunnen “rendabel” zijn. Ook kleine studies horen bij een onderwijsstelsel van wereldformaat. GroenLinks wil daarom dat studenten en docenten een belangrijke stem krijgen in het in stand houden van studies.
 

Grashoff: “Het sluiten en beëindigen van opleidingen heeft een grote impact op studenten en docenten én op de samenleving als geheel. Het sluiten van een opleiding is een onomkeerbare stap. De Universiteit van Amsterdam wil niet langer geld steken in een aantal unieke taalopleidingen maar investeert wel in niet-onderwijskundige zaken zoals vastgoed. De universiteit maakt een verkeerde keuze.” 
 

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen. Grashoff zal in dit debat voorstellen dat de bestaande medezeggenschapsorganen binnen de onderwijsinstellingen instemming moeten verlenen als de hogeschool of universtiteit opleidingen wil sluiten of samenvoegen. “Zo kunnen we voorkomen dat op kale financiële gronden wordt besloten een studie op te heffen.”