GroenLinks wil actieplan voor meer bedrijfsartsen

Tweede-Kamerlid Linda Voortman pleit tijdens het AO Arbeidsongeschiktheidop 28 mei voor een actieplan voor meer bedrijfsartsen. Dat is nodig om te zorgen dat gezondheidsproblemen, verzuim en uitval door ziekte worden voorkomen en tegengegaan.

De instroom in de opleiding tot bedrijfsarts is al jaren lager dan noodzakelijk: slechts 15 mensen worden jaarlijks opgeleid tot bedrijfsarts in plaats van de benodigde 150. De SER geeft aan dat als we nu niets doen, er in de toekomst onvoldoende bedrijfsartsen zullen zijn om werkenden met bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of ziekte te ondersteunen en om hen preventief te helpen. Dit bedreigt het behoud en herstel van de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

GroenLinks wil dat er meer aandacht in het curriculum komt voor de specialisatie in de opleiding tot arts, en dat de bekostiging net als voor andere specialismen via een opleidingscentrum gebeurt, in plaats van privaat.

Daarnaast moet de bedrijfsarts onafhankelijk kunnen werken. Individuele verzuimbegeleiding wordt nu gefinancierd door de werkgever en daarom is volledige onafhankelijkheid niet geborgd. GroenLinks is voorstander van sectorale of regionale centra van bedrijfsartsen, die collectief gefinancierd zijn.

Ook wil GroenLinks aandacht voor preventie als vast onderdeel van het basiscontract dat het kabinet voorstelt en recht op toegang tot bedrijfsarts voor alle werkenden: niet alleen voor werknemers zouden dit recht moeten hebben, ook voor flexwerkers en zzp-ers is het belangrijk dat zij terecht kunnen voor medisch advies en preventie om te voorkomen dat zij ziek worden door hun werk. Dat is in het belang van de werkende, het bedrijf en uiteindelijk de maatschappij.