Biodiversiteit

GroenLinks maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit.

In Nederland hebben we nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Dat is veel minder dan in de rest van Europa. De belangrijkste oorzaken zijn intensieve veehouderij en verstedelijking, waardoor natuur versnipperd raakt. Een verscheidenheid aan dieren- en plantensoorten is niet alleen waardevol op zich, maar vormt ook de basis voor ons leven op aarde.

De biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Ook levert het voedsel en grondstoffen voor producten. De voorgenomen aanleg van een ruimer ecologisch netwerk is onvoldoende om alle soorten te kunnen beschermen. Daarom wil GroenLinks extra investeren in natuurontwikkeling.