Nevenfuncties Eerste Kamerleden

Naast het lidmaatschap van de Eerste Kamer vervullen de leden verschillende (neven)functies.

Ruard Ganzevoort
Hoogleraar Praktische Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2005
Lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen NWO, vanaf 2015
President International Society for Empirical Research in Theology, vanaf 2014
Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV, vanaf 2013
Mede-eigenaar Hotel De Admiraal in Utrecht, vanaf 2008
Lid Raad van Toezicht FIOM, vanaf 2007
Bestuurslid landelijke onderzoeksschool NOSTER, vanaf 2007

Een uitgebreider profiel van Ruard Ganzevoort is hier te vinden.

Frits Lintmeijer
Zelfstandig adviseur op het gebied van organisatie, communicatie en strategie, voornamelijk in het publieke domein, vanaf 2014
Lid Raad van Toezicht Fonds voor de Podiumkunsten, vanaf 2015
Jurylid Lokale Omroep van het Jaar, vanaf 2015

Een uitgebreider profiel van Frits Lintmeijer is hier te vinden.

Tineke Strik
Universitair docent migratierecht, Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit, vanaf 2009
Lid Raad van Toezicht van De Woningstichting in Wageningen, vanaf 2011
Bestuurslid Defence for Children, vanaf 2010
Voorzitter Stichting Waterlanders, kunstenaarscollectief te Wageningen, vanaf 2007

Een uitgebreider profiel van Tineke Strik is hier te vinden.

Marijke Vos
Eigenaar 'Verbinden met Visie', adviseren op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke veranderprocessen, vanaf 2011
Voorzitter MOgroep, vanaf 2011
Lid Programmacommissie Memorabel van ZonMW (Deltaplan Dementie), vanaf 2013
Lid Maatschappelijke Adviesraad Betafaculteit Universiteit Utrecht, vanaf 2012
Lid Hoofdbestuur MKB Nederland (vanuit brancheorganisatie MOgroep), vanaf 2011
Voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg, vanaf 2011
Lid Raad van Toezicht Buurtzorg, vanaf 2011
Lid Bestuur Vogelbescherming Nederland, vanaf 2011
Voorzitter Stichting 'Weet wat je besteedt', vanaf 2011
Lid Bestuur Vrijwilligersacademie Amsterdam, vanaf 2011
Lid Programmaraad Rathenau Instituut, vanaf 2010
Ambassadeur voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), vanaf 2010
Mede-eigenaar Domaine de Bellevue (landbouwbedrijf in Frankrijk), vanaf 2004
Lid en mede-eigenaar Coöperatie 'De Franse Slag' (bezit en beheer vakantiehuis in Frankrijk), vanaf 1995

Een uitgebreider profiel van Marijke Vos is hier te vinden.