GroenLinks wil onafhankelijk toezichthouder klimaatvonnis

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat er een onafhankelijke toezichthouder komt die erop toeziet dat de staat, de verliezende partij,  de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak uitvoert. De rechter oordeelde in de klimaat zaak, die door Urgenda is aangespannen, dat de staat verplicht is ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen sneller wordt teruggedrongen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks over de klimaatzaak.

Van Tongeren: “Ook het kabinet zegt dat de opwarming van de aarde een groot probleem is, maar neemt te weinig concrete maatregelen. Nu de rechter vonnist dat de staat de plicht heeft om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, kan het kabinet niet langer zeggen dat het al voldoende doet."

De rechter vonniste dat de staat verplicht is ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 minstens 25% lager is dan in 1990. Ondanks het ingestelde hoger beroep moet het kabinet het vonnis meteen uitvoeren. Vanwege de ongekende impact van deze uitspraak is het volgens Van Tongeren van belang dat de regering samen met de eisende partij een onafhankelijke toezichthouder benoemt die er op let dat het vonnis uitgevoerd wordt. 

Van Tongeren: “Net als burgers is ook de overheid verplicht zich te houden aan een uitspraak van de rechter, maar het lastig de verliezende partij hier zelf op toe te laten zien. Om er zeker van te zijn dat het kabinet op tijd voldoende stappen zet, moet het in overleg met Urgenda een onafhankelijke toezichthouder benoemen. Bij een gewone zaak kan je naar een deurwaarder voor uitvoering van het vonnis, wij stellen bij dit buitengewone vonnis een soort superdeurwaarder voor.” 

Tijdens de algemene politieke beschouwingen nam de Tweede Kamer een motie van het lid Klaver c.s. aan die het kabinet verzoekt al volgend jaar te beginnen met de uitvoering van extra klimaatmaatregelen.