Eerdere partijbrede discussies

Welke partijbrede discussies zijn er gevoerd binnen GroenLinks?

Najaar 2015: Klimaatgesprekken
De klimaatgesprekken vormden de derde opeenvolgende partijbrede discussie van GroenLinks sinds de start in 2014. Deze discussie had een sterk lokale insteek; wat kan er juist daar nog meer voor het milieu gedaan worden. Op de bijeenkomsten praatten GroenLinksers en mensen van buiten de partij mee over dit onderwerp. Het leverde een waaier aan inspiratie op, waar je in alle gemeenten en provincies zo mee verder kunt. CO2-uitstootvermindering kan niet alleen op internationaal en nationaal niveau bereikt worden, daar is ook lokaal een transitie voor nodig. Zoals het Amsterdams gemeenteraadslid Jasper Groen blogde: “Klimaatbeleid is lokaal beleid”. Voor iedereen die zich aangesproken voelt hierbij onze voorbeelden uit de klimaatgesprekken in de brochure.

Voorjaar 2015: Werken in de 21e eeuw

Linda Voortman, woordvoerder Sociale Zaken in de Tweede Kamer, bij het verschijnen van de slotpublicatie in december 2015: “Ik vind het heel goed dat deze discussie in de partij gevoerd is. De toekomst van de arbeidsmarkt is een van de belangrijkste onderwerpen van het moment en de mening van de leden en resultaten van deze discussie zijn daarbij voor mij heel belangrijk. De uitkomsten sluiten aan bij onderwerpen waar ik mij de afgelopen tijd voor heb ingezet, zoals om de kortere werkweek hoger op de politieke agenda te krijgen en voor experimenten met een sociale bijstand. Daarop boeken we in de Tweede Kamer vooruitgang: deze motie van mij werd recent aangenomen. De groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt was de rode draad in mijn bijdrage bij de begroting Sociale Zaken (lees Linda’s bijdrage).De komende periode ga ik verder met andere uitkomsten van de partijbrede discussie zoals uitbreiding van het vaderschapsverlof en basiszekerheden voor alle werkenden: op mijn initiatief vindt er binnenkort een groot debat over zzp’ers plaats. De uitkomsten van de partijbrede discussie zijn daarbij uiteraard leidend.”

Najaar 2014: Militair ingrijpen