Foto: timmerman

Reactie GroenLinks op kabinetsplannen zzp'ers

De kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) zzp laat zien dat de coalitiepartijen elkaar minder gunnen en ze ondanks de vele maanden overleg – het onderzoek was al in april klaar – er niet uit zijn gekomen. Vrijwel alle maatregelen in de reactie van het kabinet waren al beleid. Het gevolg is een zwabberbeleid en helaas wijst alles erop dat dit vooral ten koste zal gaan van zekerheden van werkenden en de overheidsfinanciën.

Voor GroenLinks is een van de uitgangspunten van een gezond flexibele, moderne arbeidsmarkt dat inhuur als zzp’er niet goedkoper kan zijn voor de opdrachtgever dan iemand in loondienst datzelfde werk laten doen: flexibiliteit heeft een prijs. Nu worden risico’s op individuen afgewenteld, en doordat verzekeren te duur is komt de rekening uiteindelijk bij de samenleving te liggen.

Woordvoerder Linda Voortman: ‘Het werken als zelfstandige biedt veel voordelen zoals vrijheid en flexibiliteit. Het is dus aantrekkelijk voor veel mensen. Maar nu betekent zzp-schap ook vaak slecht verzekerd zijn. Met een groeiend aantal zzp’ers moeten we kiezen voor modern zzp-schap: vrijheid en verantwoordelijkheid, maar met basiszekerheden.’

Het IBO zzp geeft verschillende mogelijkheden om de verschillen tussen zzp’ers en werknemers te verkleinen. Het is een gemiste kans dat er nu niet wordt gekozen voor een verplichte, betaalbare verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. Ook vindt GroenLinks dat moet worden gekozen voor meer scholingsmogelijkheden voor zzp’ers, vervanging van het urencriterium door een progressieve winstbox, het verruimen van mogelijkheden om vanuit de bijstand te ondernemen en om vrijwillig pensioen op te bouwen. Helaas laat het kabinet al dit soort beleidsopties links liggen.

De enige maatregel die wél wordt genomen is een verplichte publieke verzekering voor het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Dat Minister Asscher dat voor elkaar heeft gekregen is een compliment waard. Maar meer was er kennelijk niet uit te halen.