SP, GroenLinks en D66: Koe hoort in de wei

Op intiatief van de SP heeft GroenLinks met D66 een initiatiefnota ingediend om de koe in de wei te houden. In 2001 liep negentig procent van de koeien in de wei. In 2013 was dit percentage gedaald naar zeventig procent. Als koeien steeds vaker op stal staan, dan zorgt dat voor schadelijke welzijns-, gezondheids- en milieueffecten, zoals uierontsteking en meer uitstoot van broeikasgassen. Met het initiatief keren de partijen de ontwikkeling dat steeds minder koeien in de wei staan. De partijen willen daarom het recht op weidegang opnemen in de wet. Bedrijven mogen alleen uitbreiden als ze de weidegang van de koeien kunnen garanderen.

De huidige situatie, met 30% van de koeien achter gesloten staldeuren, is volgens de initiatiefnemers onwenselijk. Verschillende wetenschappelijke rapporten tonen aan dat weidegang vele voordelen biedt. Het is economisch voordeliger voor de boer, beter voor het dierenwelzijn en beter voor het milieu.

Rik Grashoff: 'Voor de koeien zelf, de melkveehouder en het milieu:  het is op zo veel verschillende manier goed dat koeien weer in de wei staan. We hebben ons te lang en te veel gericht op schaalvergroting, alsof  koeien puur economische goederen zijn. Het is tijd om met deze initiatiefnota het dierenwelzijn en het milieu weer voorop te stellen.'