Benoemingen openbare bestuurders

GroenLinks is voor een gekozen burgemeester en commissaris van de Koning. 

Burgemeesters en commissarissen van de Koning horen democratisch aangesteld te worden. Als burger hoor je via je stem te kunnen bepalen wie jouw provincie of gemeente bestuurt. De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het aangewezen orgaan om de burgemeester te benoemen. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat de burgemeester kan rekenen op draagvlak in de gemeenteraad. Om dezelfde redenen zou de commissaris van de Koning door de Provinciale Staten gekozen moeten worden.