Grondwettelijke toetsing

De Grondwet is het fundament van de Nederlandse rechtstaat. Maar voor de rechter is het, anders dan in vrijwel alle andere landen, verboden om wetten in concrete gevallen te toetsen op grondwettigheid. Dat wil GroenLinks veranderen.

Burgers kunnen de rechter nu niet om een uitspraak vragen over de verenigbaarheid van een specifieke wetsbepaling met de Grondwet. Dat tast de rechtsbescherming aan en daarom heeft GroenLinks een wetsvoorstel ingediend om dit toetsingsverbod te schrappen.