Europees Parlement eist harde aanpak auto-industrie

Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden over de duidelijke boodschap die het Europarlement dinsdag uitzond over fraude en testprocedures in de auto-industrie naar aanleiding van dieselgate bij Volkswagen. “Geen ondermijning van de nieuwe testprocedure, meer Europese toezicht en onderzoek naar het handelen van de lidstaten en de Europese Commissie zijn enkele elementen waar het Europarlement zich hard voor maakt.”

De resolutie van het Europarlement komt op een tijdig moment, stelt Eickhout. Morgen nemen de EU-lidstaten een besluit over de regels over een nieuwe testprocedure die de uitstoot van dieselauto's op de weg meet in plaats van in een laboratorium. Het is duidelijk dat vrijwel alle landen bizar ruime 'foutmarges' willen invoeren, waardoor in praktijk een veel hogere uitstoot van vervuilende stoffen is toegestaan dan de reeds zwakke Europese wettelijke norm voorschrijft. Daarbovenop willen ze ook nog eens een overgangsfase invoeren om autofabrikanten meer tijd te geven om aan de test te voldoen, terwijl die al in 2007 is aangekondigd.

Eickhout: “Een overgrote meerderheid van de Europarlementariërs stelt vandaag duidelijk dat de onrealistische marges en overgangsfase die nu op tafel liggen niet zijn toegestaan."

“Als de lidstaten morgen doorgaan op de ingeslagen weg dan staat ze nog een interessante confrontatie met het Europees Parlement te wachten. We hebben de macht om het voorstel weg te stemmen.”

Volledige transparantie

Verder eist het Europees Parlement volledige transparantie over naar de wijze waarop EU-landen en de Europese Commissie omgingen met aanwijzingen van fraude. Het wil ook onderzoek naar de acties die zij hebben genomen om die fraude aan te pakken.

“Er kwam bijvoorbeeld al in 2011 een Europees rapport uit waarin het vermoeden werd uitgesproken dat autofabrikanten frauduleuze software gebruiken, zonder dat daar iets mee gedaan lijkt te zijn”, zegt Eickhout. “Zulke nalatigheid is onacceptabel en wijst op belangenverstrengeling.”

Als klap op de vuurpijl vraagt het Europees Parlement om meer EU-bevoegdheden als het gaat om toezicht en controle op de automarkt. Normaal gesproken huiveren de meeste politieke partijen hiervan. “Het Volkswagenschandaal heeft echter ook bij hen bevestigd dat business-as-usual rondom de Europese auto-industrie geen optie is”, aldus Eickhout.

Dieseltechnologie

Ondanks de vele positieve punten die Eickhout in de tekst heeft weten te krijgen zagen de Europese Groenen zich toch genoodzaakt tegen de resolutie te stemmen omdat de christendemocraten – dankzij de hulp van sociaaldemocraten –  voldoende steun wisten te krijgen voor een amendement dat dieseltechnologie de hemel in prijst. Eickhout: “Wederom beschermen de grote partijen zo gevestigde belangen. Het is precies die opstelling van politici die de vergroening van onze industrie tegenhoudt.”

Wat eist de resolutie?

  • Foutmarges in de nieuwe RDE (Real Driving Emissions) testprocedure tot een absoluut minimum beperken en geen 'overgangsfase' invoeren.
  • Uitbreiding van de RDE testprocedure naar alle vervuilende stoffen én naar auto's die op de weg rond rijden, om toe te zien dat ze aan de gestelde eisen blijven voldoen.
  • Meer bevoegdheden overhevelen naar de Europese Commissie om toezicht op de Europese automarkt aan te scherpen.
  • Onderzoek de informatie die lidstaten de afgelopen jaren hebben ontvangen en de acties die ze daarop hebben ondernomen betreffende aanwijzingen over het gebruik van frauduleuze software.
  • Consumenten hebben het recht op informatie die overeenkomt met de werkelijkheid zodra ze een auto kopen, als dat niet het geval blijkt te zijn moeten ze schadeloos gesteld worden.