Studenten en docenten meer zeggenschap

GroenLinks wil dat studenten en docenten veel actiever betrokken worden bij het onderwijs. Rik Grashoff dient daarom een aantal voorstellen in voor meer invloed van medezeggenschapsorganen.

Morgen debatteert de Kamer over de Wet Versterking Bestuurskracht. Rik Grashoff komt met voorstellen om de huidige wet aan te passen. Zo moeten medezeggenschapsorganen op instellingsniveau instemmingsrechten krijgen op benoeming van bestuurders. Het is van groot belang dat er draagvlak voor de benoeming is bij de studenten en docenten. Ten tweede moeten medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen op het beëindigen en samenvoegen van opleidingen. Het samenvoegen of beëindigen van opleidingen heeft grote impact op studenten en docenten. Zo kan worden voorkomen dat unieke en belangrijke opleidingen alleen worden gesloten vanwege financiële belangen.

Rik Grashoff: "Het huidige wetsvoorstel van Bussemaker komt niet tegemoet aan de democratiseringsslag die het onderwijs nodig heeft. We hebben afgelopen jaar gezien dat er te weinig sprake is van medebestuur. Het rendementsdenken voert in het onderwijs nog te vaak de boventoon én daar moeten we een snel einde aan maken. Besturen doe je samen."

Daarnaast wil GroenLinks dat faculteitsraden instemmingsrecht krijgen over het beleid van het Bindend Studieadvies en de hoogte daarvan. Het Bindend Studieadvies is bedoeld voor de bescherming van de student en daarom zouden studenten bij het maken van dit beleid betrokken moeten worden. Als laatste dient GroenLinks samen met Partij van de Arbeid een amendement in dat zorgt dat medezeggenschapsorganen voortaan het recht krijgen op alle informatie van het bestuur dat zij nodig vinden. Dit zorgt dat medezeggenschapsorganen goed hun controlerende taak kunnen uitoefenen.

Rik Grashoff: "Het is van essentieel belang dat we nu de wet goed en toekomstbestendig maken. De discussie in het Maagdenhuis heeft laten zien dat studenten en docenten nu te weinig betrokken worden bij het beleid van een onderwijsinstelling. Die oproep moet de minister serieus nemen en de balans herstellen"