Geen steun voor uitbreiding missie naar Syrië

De praktijken van ISIS zijn van een ongekende wreedheid en de internationale gemeenschap moet ISIS stoppen. Militaire actie kan alleen succesvol zijn als deze deel is van een politiek proces op weg naar stabiliteit. Maar een politieke strategie die een einde maakt aan de oorlog in Syrië is nog niet in zicht. Voor GroenLinks zijn de belangrijkste bezwaren tegen het bombarderen in Syrië dan ook niet weggenomen. In zijn inbreng in het debat legt woordvoerder Rik Grashoff uit waarom.

 

In het westelijke deel van Syrië verdiept de humanitaire ramp zich nóg verder, met nu één miljoen mensen in belegerde steden en dorpen. Wij zien dat het regime Assad, met grootschalige, schaamteloze hulp van Russische bommenwerpers, zienderogen terrein wint. Wij zien dat het de internationale gemeenschap niet eens lukt om humanitaire toegang tot de belegerde gebieden eensgezind af te dwingen bij de strijdende partijen. Wij zien beelden van mensen die doelbewust uitgehongerd worden en nóg meer vluchtelingen.

Onder dit gesternte beslissen we vandaag om met vier F16’s te gaan deelnemen aan bombardementen in oost-Syrië. De minister van Buitenlandse Zaken sprak van een “afgewogen pakket”.
Voorzitter: wat wij zien, is dat we de bevolking in Syrië niets méér te bieden hebben dan bommen. Geen uitzicht op beëindiging van de burgeroorlog, geen uitzicht op beëindiging van de barbaarse onderdrukking van de bevolking door IS. Geen uitzicht op bevrijding van het juk van Assad. Wat wij zien is dat we de Syrische bevolking in oost én west, slechts cynischer maken en verder het vertrouwen verliest in de internationale gemeenschap.

Wat wij zien is dat er nu schandelijk misbruik gemaakt wordt (door de coalitie Moskou, Damascus en Teheran) van de mogelijke start van een onderhandelingsproces om nu nog met excessief geweld het Syrische verzet te breken. En dat onze bommen op IS gebied in oost-Syrië daaraan niets veranderen. Vanuit het cynische perspectief van gewone Syrische mensen zijn we gewoon een volgende partij die hen bombardeert.

We zijn, helaas, nog ver verwijderd van een situatie waarin verschillende Syrische partijen daadwerkelijk samenwerken aan een stabieler Syrië en gezamenlijk optreden tegen IS. Mijn fractie is niet tegen Nederlandse betrokkenheid bij het conflict, ook niet militaire, als dit effectief, dus in het kader van een dergelijke gecoördineerde internationale aanpak, plaats vindt en bijdraagt aan de bescherming van de Syrische bevolking. Dat is nu niet het geval.

Ontegenzeggelijk heeft het bombarderen van militaire doelen in oost-Syrië een militair voordeel voor onze inzet in Irak. Maar het beeld dat geschetst wordt van een ondubbelzinnige noodzaak, is niet aangetoond. Ook de beantwoording in eerste termijn van de zijde van de regering is voor ons niet overtuigend.
Meer heil voor Irak ziet GroenLinks in het verder wegnemen van de voedingsbodem voor terroristisch geweld, het herstel van de rechtstaat, het ondersteunen en trainen van het geregelde Iraakse leger en de Koerden, de stabilisatie en wederopbouw van heroverde gebieden. En eveneens in het verder afsnijden van toeleveringslijnen van wapens en geld. Van het tegengaan van illegale verkoop van olie. Daarmee zouden we effectief de slagkracht van IS kunnen bestrijden.
De inzet van F16’s draagt alles meegewogen niet bij aan het creëren van een stabiele, veilige situatie voor burgers in Syrië.
Het zal niet leiden tot het verslaan van IS zo lang er geen betrouwbare partij is die het territorium van IS kan overnemen.
Het zal niet leiden tot het herwinnen van het vertrouwen.
Het zal een oplossing voor de oorlog in Syrië niet dichterbij brengen.
De beslissing om de militaire logica te volgen, zuiver vanuit het perspectief van onze inzet in Irak, en ook in Syrië actief te worden kan de fractie van GroenLinks niet steunen.
Uiteindelijk mag de conclusie niet zijn dat Assad in een draagstoel wordt teruggebracht naar zijn wrede machtspositie.
Mijn fractie wenst de militairen die deelnemen aan de missie veel succes bij hun werkzaamheden en een behouden terugkeer.