Daarom internationale vrouwendag

Vrouwenemancipatie is niet af. Hoewel er veel is bereikt en vrouwen onafhankelijker zijn dan ooit, blijven er grote verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft economische zelfstandigheid, carrièrekansen en ervaringen met bijvoorbeeld seksueel geweld. Ook in Nederland.

Daarom is internationale vrouwendag nog altijd heel belangrijk en strijdt GroenLinks als emancipatiepartij voor gelijke rechten en de versterking van de positie van vrouwen in onze maatschappij.

De helft van de vrouwen is niet economisch zelfstandig

Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is, blijft ver achter bij het aantal mannen: 53% van de vrouwen is economisch zelfstandig, onder mannen is dit 73% (Emancipatiemonitor 2014, SCP-CBS). Dat betekent dat bijna de helft van de vrouwen zelf te weinig verdient om zichzelf te kunnen onderhouden als ze bijvoorbeeld scheiden. 

GroenLinks vindt dat alle vrouwen economisch zelfstandig moeten kunnen zijn. Het is belangrijk voor de samenleving dat meer vrouwen een betaalde baan hebben, alleen al om de kosten van de vergrijzing beter op te kunnen vangen. Maar belangrijker: economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede. Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger. Voor vrouwen die geen baan hebben, betekent een scheiding vaak een enkeltje bijstand, net als voor hun kinderen. GroenLinks wil de financiële zelfstandigheid van vrouwen vergroten door het belastingstelsel te herzien, te zorgen voor goede en betaalbare kinderopvang en door de mogelijkheden te vergroten om werk en zorg te kunnen combineren.

Daarom zijn wij voor beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof en uitbreiding van het vaderverlof. Goede en betaalbare kinderopvang is een absolute voorwaarde. Ouders die willen (blijven) werken kunnen niet zonder. En mensen moeten makkelijker kunnen werken waar en wanneer zij willen. Met de Wet flexibel werken heeft GroenLinks daar een stap toe gezet.

Het gaat te langzaam met vrouwen aan de top

Het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft achter. Bij de 5000 grootste bedrijven is het aandeel vrouwen in de top 11% (Emancipatiemonitor 2014, SCP-CBS). Maar ook in andere sectoren blijven de cijfers slecht: 28,3% van de gemeenteraadsleden is vrouw, 22% van de burgemeesters en 17,1% van de hoogleraren. En in de natuur en techniek gaat het nog slechter; met 11% (natuur) en 10% (techniek) werken er bijzonder weinig vrouwen in deze sectoren.

In de raden van bestuur van bedrijven in de Europese Unie is maar 14% vrouw. Het aantal vrouwelijke directeuren van grote bedrijven is bedroevend met slechts 3,2%.  Deze cijfers tonen aan dat zelfregulering van het bedrijfsleven niet werkt. 

Het is tijd voor (Europese) maatregelen voor vrouwen aan de top, zoals een vrouwenquotum van 30% voor alle grote bedrijven. 

De overheid moet het goede voorbeeld geven en voorop lopen door bijvoorbeeld bij staatsdeelnemingen te zorgen dat er vrouwen aan de top komen. In 9 op de 13 raden van bestuur van staatsdeelnemingen – waar de Nederlandse overheid als aandeelhouder invloed heeft - zit geen enkele vrouw! Het is tijd om dat zo snel mogelijk te veranderen. 

45% van de Nederlandse vrouwen is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld 

45% van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). 17% van de meisjes tussen de 15 en 24 is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen (Rutgers WPF, 2014).

GroenLinks vindt deze schokkende cijfers onacceptabel. Vrouwen zijn – net als mannen – baas over hun eigen lichaam en zij bepalen wat er daarmee wel of niet gebeurt. Zij moeten vrij over straat kunnen gaan zonder bang te zijn om lastig gevallen te worden. 

De politie moet prioriteit geven aan deze zaken van fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen. Daders moeten aangepakt en veroordeeld worden. Opvang en bescherming moet goed geregeld zijn: de lange wachtlijsten en ondermaatse kwaliteit van Veilig Thuis (voorheen het Steunpunt Huiselijk Geweld) moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. 

Daarnaast is onderwijs en opvoeding voor kinderen en jongeren over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de autonomie van de vrouw natuurlijk een belangrijke factor om de positie van vrouwen duurzaam te verbeteren. 

Daarom internationale vrouwendag.