Kamer stemt in met initiatiefwet overheidstransparantie GroenLinks en D66

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet open overheid. De wet is een initiatief van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en D66-Kamerlid Steven van Weyenberg en zal  de huidige Wet openbaarheid van bestuur vervangen.

Voortman is enorm blij met de steun van de Kamer voor haar initiatiefwet. “GroenLinks werkt al sinds 2012 keihard aan deze wet. Dit is een hele belangrijke stap in onze strijd voor een open overheid. Een overheid waar verdwenen bonnetjes en volledig zwartgelakte documenten niet meer voorkomen. Het is goed voor de burger en onze democratische rechtsstaat dat veel overheidsinformatie door deze wet openbaar wordt voor iedereen.

Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg toont zich verheugd over het aannemen van de wet: “Eindelijk wordt informatie een recht in plaats van een gunst. Met deze wet wordt de positie van iedereen die informatie wil van de overheid sterker. Dat is goed voor de democratie! De kiezer kan betere keuzes maken en de overheid kan weer vertrouwen terugwinnen. Hopelijk neemt de steun in de Kamer ook de koudwatervrees weg die bij bestuurlijk Nederland nog heerst.”

De Wet open overheid (Woo) regelt dat veel informatie bij de overheid standaard openbaar moet worden in een online  register. Daarnaast verplicht de wet de overheid sneller op informatieverzoeken te  reageren. Ook wordt het voor de overheid moeilijker om verzoeken af te wijzen op basis van uitzonderingsgronden. Onder de Woo gaan meer overheidsorganen vallen dan onder de huidige Wob. Op termijn kunnen ook semipublieke organisaties worden ondergebracht bij de Woo.