Voorbeelden van Zeggenschap in de praktijk

Right to Challenge
Burgerbegroting in Antwerpen
GoudAPot - de pot voor alle Goudse initiatieven
 

Right to Challenge
Op de site van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners vind je, naast tips voor bewoners en gemeenten, een lijst met voorbeelden waar bewoners taken van de gemeente hebben overgenomen.  
www.lsabewoners.nl/voorbeelden-rtc

Burgerbegroting in Antwerpen
„Sinds 2014 organiseert district Antwerpen een burgerbegroting. De inwoners van het district mogen autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting, of 1,1 miljoen euro. De burgerbegroting van district Antwerpen is een burgerbegroting in stappen. In een eerste fase - de startmomenten - kiezen de deelnemers welke thema's ze belangrijk vinden voor het district. In een tweede fase - het districtsforum - verdelen ze 1,1 miljoen euro over de meest populaire thema's. In een derde fase kunnen inwoners projecten indienen voor de concrete besteding van dit budget. Het zijn ook weer de bewoners die nadien bepalen welke projecten worden effectief worden uitgevoerd.“
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws-65

GoudAPot - de pot voor alle Goudse initiatieven
„Wij willen -als vrijwillige medebewoner- klaarstaan voor elke Goudse initiatiefnemer die de straat, de wijk of de stad een stuk leuker of beter wil maken. Wij doen dit door geld en adviezen te verstrekken, zonder uw initiatief over te nemen. Er zijn veel kleine en grotere initiatieven in Gouda waarvoor de initiatiefnemers (financiële) ondersteuning kunnen gebruiken. Kleinschalig, laagdrempelig, eenvoudig en op maat.
Stichting GoudApot ontvangt subsidie van de gemeente Gouda om budget ter beschikking te kunnen stellen aan de stad. Het stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. De stichting verantwoordt haar uitgaven aan de gemeente en evalueert de resultaten tweemaal per jaar met de gemeente.
Alle aanvragen worden, vanaf moment van binnenkomst, gepubliceerd op de website.“
http://goudapot.nl