Aanmelding kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen maart 2017

2016 staat voor GroenLinks in het teken van de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen; we maken ons op voor een intensieve campagne waarbij wij laten zien hoe wij Nederland willen én kunnen veranderen. Aanmelden voor de Tweede Kamerlijst was mogelijk tussen 23 mei en 25 juni. De kandidatencommissie publiceerde haar advies op 20 november.

Planning

  • Kandidaatstelling 23 mei -  25 juni;
  • publieke bekendmaking advies kandidatencommissie: 20 november;
  • interne campagne: 20 november - 13 december;
  • ledenreferendum kandidatenlijst: 1 december - 13 december;
  • definitieve vaststelling kandidatenlijst: 15 december
  • verkiezingen: 15 maart 2017 (onder voorbehoud).

Profiel 

Het profiel voor Tweede Kamerleden is vastgesteld door het partijbestuur (download pdf).

De Kandidatencommissie Tweede Kamer

De kandidatencommissie wordt voorgezeten door Eduard van Zuijlen (o.a. oud-partijvoorzitter). Wie zijn de leden?

Secretariaat: kctk@groenlinks.nl (secretariaat: Jacqueline Bot). Het secretariaat houdt aangemelde kandidaten op de hoogte van de verloop van de procedure.

Downloads

Profiel Tweede Kamerleden GroenLinks TK2017
Deels ingevuld formulier VOG
Integriteitsprotocol en -verklaring
Bewilligingsformulier
Hoe vul je een pdf digitaal in?