Deel 4: Terug- en vooruitblik

Het vierde deel staat in het teken van het terugblikken op de leergang en het vooruit kijken naar de mogelijkheden voor een (verdere) loopbaan binnen GroenLinks.
Doel: De deelnemers formuleren hun eigen ambities, leerpunten en concrete acties, in samenhang met wat binnen de afdeling nodig en mogelijk is.

Bouwstenen

  • Politieke stijlentest
  • Plenaire nabespreking leergang
  • Afsluitend individueel gesprek over ambities, leerpunten en vervolgacties