Afsluitend individueel gesprek over ambities, leerpunten en vervolgacties (Groen/Rood)

Doel: Afdelingsbestuur, scouts of scoutingscommissie inzicht geven in drijfveren en talenten deelnemers
Duur: 60 tot 90 minuten, afhankelijk van de invulling
Benodigdheden: POP-formulier voor de deelnemer [link] en de begeleider [link] (je kunt uiteraard ook zelf een formulier maken)

Werkwijze

De begeleiders van de leergang zien een deelnemer een aantal bijeenkomsten en krijgen daardoor inzicht in hun talenten en drijfveren. Daarom is het raadzaam zowel de deelnemers een POP-formulier in te laten vullen als de begeleiders van de leergang dat voor de deelnemers te laten doen. Het zorgt ervoor dat een deelnemer eerder op een voor hem/haar goede plek binnen de afdeling landt. Aan de hand van beide ingevulde formulieren gaat de begeleider individueel met de deelnemer in gesprek.

Let op

Belangrijk hierbij is wel dat het gesprek aan de hand van positieve feedback plaatsvindt en dat met de formulieren vertrouwelijk wordt omgegaan! De deelnemers moeten er op vertrouwen dat de gegevens alleen naar de scoutingcommissie gaan, of een verantwoordelijk lid van het bestuur, en niet door de afdeling gaan zwerven.

Vraag deelnemers ook een evaluatieformulier van de leergang in te vullen. Klik hier voor een voorbeeld: [link]