Een elektrische auto aan een laadpaal
Een elektrische auto aan een laadpaal

Kamer steunt GroenLinks-motie schoon rijden

Vanaf 2030 mogen in Europa alleen nog maar auto’s worden verkocht die geen broeikasgassen uitstoten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Liesbeth van Tongeren die dat regelt.

Van Tongeren: “De weg is vrij voor schoon rijden. Door alleen nog maar auto’s te verkopen die niets uitstoten komen onze klimaatdoelen binnen handbereik, profiteert de natuur en krijgen we gezonde lucht voor onze kinderen. Ik roep het kabinet op om zich in Europa in te zetten voor alleen nog maar emissieloos vervoer.”