Aan de slag met een sociale bijstand

Eindelijk mogen gemeenten gaan experimenteren met een sociale bijstand: minder regels, meer bijverdienen, gebaseerd op vertrouwen in plaats van repressie.

GroenLinks heeft hier lang op aangedrongen. Gemeenten mogen de experimenten helaas niet zo naar eigen inzicht inrichten als GroenLinks had gewild. Een motie van Linda Voortman om gemeenten maximaal de ruimte te geven om zelf te bepalen hoe ze experimenten inrichten en uitvoeren – binnen het besluit van het kabinet – kreeg afgelopen dinsdag steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Een groep gemeenten hadden een alternatief voorstel gemaakt met veel meer ruimte voor bijverdienen en helemaal geen verplichtingen. GroenLinks diende ook een motie in om dit alternatief over te nemen. Deze motie werd helaas verworpen.