Maya van der Steenhoven
Maya van der Steenhoven

Maya van der Steenhoven (24)

Maya van der Steenhoven, nummer 24 op de kandidatenlijst van GroenLinks, heeft in overleg met het partijbestuur van GroenLinks besloten haar zetel niet in te nemen, mocht zij verkozen worden. Zij wil GroenLinks geen schade berokkenen nu haar naam is opgedoken in de Panama Papers. Van der Steenhoven blijkt medebestuurder van een door haar in China woonachtige vader opgezette familiefirma te zijn, die gevestigd is op de Seychellen. Maya van der Steenhoven heeft deze functie niet gemeld bij de integriteitstoets. Dat had zij moeten doen. Was deze functie bekend geweest tijdens de procedure, dan was zij niet voorgedragen voor een plaats op de lijst.

> Verdere toelichting

Profiel 

Van Sydney (Australië) naar het Binnenhof

Maya van der Steenhoven werd op 2 februari 1972 geboren in Sydney, Australië. Haar Nederlande vader vertrok terug naar Leiden waar Maya zich na enkele jaren bij hem voegde. Maya studeerde Bedrijfsrecht in Leiden. Na haar studie ging zij werken bij het Ministerie van Economische zaken op de afdeling duurzame energie. Hier werd haar interesse voor de duurzame energie transitie gewekt. En viel het haar voor het eerst op hoe we in Nederland liever over verduurzaming praten dan er echt vol voor te gaan. Een internationale functie bij Buitenlands Economische Betrekkingen om handel en investeringen met en in Afrika te bevorderen kaapte haar tijdelijk weg en onder het motto “ondernemen tegen armoede” realiseerde zij veel nieuwe projecten met lokale bedrijven in Afrika.

Maar de energie bleef toch kriebelen en daarom besloot zij terug te keren naar haar oorspronkelijke passie voor energie bij de toezichthouder ACM. Hier was zij verantwoordelijk voor de internationale samenwerking op energiegebied met andere toezichthouders en de totstandkoming van de Noord-West Europese gasmarkt. Voor deze werkzaamheden kreeg haar werk en Nederland een internationale prijs en waardering voor het vergroten van de transparantie in deze markt, waardoor ook nieuwe spelers kansen kregen. Daarnaast zette zij zich in voor meer transparantie in de consumentenmarkt en meer ruimte voor lokale energieinitiatieven.  

Uiteindelijk besloot zij haar bij de overheid opgedane kennis van de energiemarkt en de verhoudingen tussen partijen buiten de overheid in te zetten in de energietransitie. Na het oprichten van een lokaal energieinitiatief, werd zij gevraagd als directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Een publiek private samenwerking tussen 25 partijen, waaronder kennisinstellingen overheden en energiebedrijven. Hier zet zij zich nu in voor de transitie van gas in de gebouwde omgeving, ondersteuning bij lokale ontwikkelingen voor warmte, meer besparing en meer ruimte voor duurzame energie. Maya is initiatiefnemer van het platform gas uit de gebouwde omgeving, een platform waarin tientallen partijen waaronder overheden, netbeheerders en anderen samenwerken aan kennisdeling over de transitie van gas af. In heel Zuid-Holland zijn onder haar leiding warmte koude atlassen gemaakt waarin zichtbaar wordt welke wijken van gas af kunnen en welke vervangende maatregelen zoals energieneutrale huizen of lokale warmtevoorzieningen mogelijk zijn. Binnenkort start zij de campagne van Gas Los.

Hier sta ik voor

Zij is van mening dat de transitie naar een duurzame energievoorziening lef en inzicht nodig heeft. We zullen moeten accepteren dat deze transitie impact heeft op het gebruik van ruimte en de manier waarop we wonen en werken. Om deze transitie zo goed en snel mogelijk te kunnen realiseren is leiderschap en samenwerking nodig. Zij staat voor Doen, Vandaag beginnen en bevordering van alle duurzame energiemaatregelen. Om CO2 neutraal te worden zullen ongemakkelijke keuzes gemaakt moeten worden en over belangen heen samengewerkt moeten worden. Politici moeten ook de ongemakkelijke boodschap durven te vertellen als het gaat om de veranderingen die nodig zijn. Maar dat mag wel op een inspirerende en leuke manier. Op een manier die lokale werkgelegenheid en buurtzin verstevigd en mensen inspraak geeft over hun eigen omgeving.  

Wetenswaardigheden

Maya heeft EnergiekLeiden mede opgericht en is nu actief als bestuurslid. Zij is als enige twee maal genomineerd voor de Hier Klimaat penning. Een prijs voor diegene die op originele innovatieve manier heeft bijgedragen aan het in beweging krijgen van mensen of bedrijven en die de oplossing van het klimaatprobleem echt een stap dichterbij heeft gebracht. Zij heeft 3 kinderen. Als zij niet werkt of moeder is, gaat ze graag naar een techno festival.