Arno Bonte
Arno Bonte

Arno Bonte (25)

Advies van de kandidatencommissie: "Arno Bonte (38) is een bevlogen politiek activist. Als raadslid in Rotterdam kreeg hij milieu en gezondheid weer hoog op de agenda. Samen met bewoners streed hij met succes voor schonere lucht. En op een ooit gevoelig onderwerp als het veranderen van de vuurwerktraditie slaagde hij erin de landelijke publieke opinie voor zich te winnen. Kortom, met Arno wordt de agenda gezet."

"Ik geloof in verandering van onderop. ‘Think global, act local’. Die lijfspreuk van de milieubeweging is voor mij de inspiratiebron in de politiek. Ik wil verandering van onderop de ruimte geven om de wereld groener en eerlijker te maken."

Van Rotterdam naar het Binnenhof

Arno was onder meer woordvoerder bij de FNV en Milieudefensie. Sinds 2005 is hij namens GroenLinks raadslid in Rotterdam. Daar strijdt hij voor schonere lucht en een groenere en gezondere stad. Hij stond aan de wieg van de grootste milieuzone van Nederland. Ook slaagde hij erin om in ‘autostad’ Rotterdam de fiets weer hoog op de agenda te krijgen, met als resultaat tientallen kilometers nieuw fietspad, duizenden extra stallingsplekken en een kortere wachttijd voor fietsers bij het stoplicht.

Hier staat Arno voor

Arno gelooft in verandering van onderop. Zijn ideaal is de wereld eerlijker en groener te maken. Op lokaal niveau schieten groene initiatieven als paddenstoelen uit de grond, maar gevestigde belangen staan het doorbreken daarvan nog vaak in de weg. Groene ondernemers lopen aan tegen verouderde wetgeving en een oneerlijke concurrentiepositie. Vervuilende bedrijven worden nog steeds onevenredig bevoordeeld met miljoenensubsidies en belastingvrijstellingen. Arno wil zorgen voor een eerlijk speelveld voor groene ondernemers en meer ruimte voor duurzame lokale initiatieven. Want echte verandering komt niet van de top, maar van onderop.

Wetenswaardigheden

In de ruim 11 jaar dat Arno raadslid is wist hij voor meer dan 200 voorstellen een meerderheid te krijgen. Die voorstellen lopen uiteen van het aanplanten van 6.000 bomen in versteende Rotterdamse stadswijken tot een ruimhartige opvang van vluchtelingen. En van het experimenteren met gereguleerde wietteelt tot de aanleg van een kilometer lange zonnecentrale langs snelweg A20.