Hans Kuipers
Hans Kuipers

Hans Kuipers (27)

Advies van de kandidatencommissie: Hans Kuipers (29) is een idealist met realistisch politiek besef. De afgelopen jaren heeft hij politieke ervaring opgedaan als fractievoorzitter van de Drentse Staten-fractie en als duo-raadslid in Meppel. Hans wil graag een verbindende factor zijn tussen de noordelijke krimpgebieden en de landelijke politiek. Hans rondt momenteel zijn studies in natuurkunde en filosofie af."

"Verbinding tussen het Noorden en Den Haag"

Van Meppel naar het Binnenhof

Ik ben geboren op 20 september 1987 in Meppel, Drenthe, waar ik nog steeds met veel plezier woon. Ik ging naar het gymnasium in Zwolle, en ben daarna natuurkunde en wetenschapsfilosofie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ik ben op mijn 17e lid geworden van GroenLinks, de partij die er is voor de samenleving van nu, én die van de toekomst. Later werd ik politiek actief om zelf de handen uit de mouwen te steken, eerst als (duo-)raadslid in de gemeente Meppel, nu als fractievoorzitter in Provinciale Staten van Drenthe.

Hier sta ik voor

Op alle fronten zie ik de tweedeling in de maatschappij groter worden. Tegenstellingen als arm-rijk, hoog- of laagopgeleid, stad of platteland, zorgbehoevend of gezond, migrant of autochtoon, bepalen steeds meer ieders kansen. Tegelijkertijd komt onze leefomgeving in het nauw door klimaatverandering, gaswinning, grootschalige landbouw, zware industrie, etcetera. GroenLinks biedt oplossingen die ons allen verbinden, onderling en met onze omgeving.

Ik ben vertrouwd met de specifieke kansen en problemen voor Noord-Nederland, zoals de energietransitie, natuur versus het boerenbelang, krimp, de biobased economy, en ik kan een goede verbinding zijn tussen het Noorden en Den Haag.

Wetenswaardigheden

Van jongs af aan ben ik lid van Scouting, waar ik door uitdagende activiteiten veel geleerd heb over het buitenleven en de natuur.