Rocco Piers
Rocco Piers

Rocco Piers (37)

Advies van de kandidatencommissie: "Rocco Piers (51) is een benaderbare en aimabele politicus die als fractievoorzitter in de bestuurscommissie in Amsterdam-Zuid furore maakt. Hij is tevens directeur van een onderzoeksbureau en bestuurslid van RozeLinks. Daar zet hij zich met verve in voor de rechten van de LHBT-gemeenschap in Nederland en daarbuiten."

"Betrekken en verbinden"

Van Amsterdam naar het Binnenhof

Rocco is geboren in Den Haag en opgegroeid in Boskoop. Tijdens zijn studie Astronomie woonde hij in Leiden, waar hij nog steeds werkzaam is bij zijn onderzoeksbureau. Sinds tien jaar woont hij samen in Amsterdam, waar hij voor hij GroenLinks fractievoorzitter is in de bestuurscommissie Amsterdam-Zuid.

Hier staat Rocco voor

Overal in het land ontstaan burgerinitiatieven, worden burgertops georganiseerd. Deze positieve energie moeten we benutten door samen te werken aan concrete nieuwe manieren om de participatieve democratie een plaats te geven en te verbinden aan de huidige representatieve democratie, die elkaar daardoor wederzijds zullen versterken. De partijbrede discussie,  die eerder dit jaar binnen GroenLinks plaatsvond, ziet Rocco als een aanzet waarop we nu actief verder moeten bouwen.
Daarnaast wil Rocco binnen én buiten GroenLinks meer aandacht vragen voor speciefieke onderwerpen die de LHBTIQ+ gemeenschap raken.

Wetenswaardigheden

Rocco is al jaren actief binnen RozeLinks, zo bezocht hij met delegaties van RozeLinks gayprides op plaatsen waar die niet zo vanzelfsprekend zijn, zoals in Belgrado en Istanbul. Hij is al jaren actief als organisator van de GroenLinks/RozeLinks Gaypride boot. Binnen GroenLinks Amsterdam was hij eerder actief in een denktank gericht op het toegankelijker maken van sport. Rocco is naast zijn werk als onderzoeker jarenlang actief geweest als trainer en als bestuurder, onder andere  bij de Nederlandse Volleybalbond. Hij neemt deel aan netwerken op het gebied van lokale democratie en is actief binnen de zogeheten G250Werkt!, het vervolg op de Buurttop G250 De Pijp in Amsterdam, waarin bewoners, ondernemers, ambtenaren en lokale bestuurders succesvol samenwerken.