Rik Grashoff genomineerd voor Groenste Politicus

Rik Grashoff is dit jaar genomineerd voor de titel van Groenste Politicus 2016. Jij kunt hem helpen te winnen door hier op hem te stemmen! Een gesprek met Rik.

Rik, genomineerd voor Groenste Politicus 2016. Gefeliciteerd!

Dank! Ik voel me vereerd dat ik genomineerd ben. Nu hoop ik dat mensen ook echt op me gaan stemmen. Het afgelopen jaar heb ik me met hart en ziel ingezet voor extra natuur en voor bescherming van de weidevogels. Ook heb ik me ingezet voor verduurzaming van de landbouw. De steeds intensievere landbouw is intussen een van de grootste bedreigingen van onze natuur. Zo heb ik afgelopen jaar gewerkt aan een wettelijk verplichting voor weidegang van koeien, het strijden tegen giftige bestrijdingsmiddelen als glyfosaat en, nog afgelopen week, mij heel hard ingezet om biologische en grondgebonden melkveehouders te ontzien bij de noodzakelijke inkrimping van de veestapel. Deze goede boeren hebben niet bijgedragen aan het probleem van te veel fosfaat in Nederland en mogen daarom niet de dupe worden van de intensieve melkveehouderij. Toch dreigt dat nu te gebeuren: het sectorakkoord dat er nu ligt laat ook biologische en grondgebonden boeren koeien inleveren, terwijl een goede wettelijke regeling is doorgeschoven naar 2018. GroenLinks heeft in de Tweede Kamer daarom tegen deze wet gestemd. Ik zal de komende maanden mij blijven inzetten voor deze echte duurzame boeren.

Kun je een resultaat noemen waar je met name trots op bent?

Afgelopen zomer heb ik een initiatiefnota gepresenteerd om weidevogels te beschermen: ‘Vogels de Weide Wereld in’. Daarin stel ik een Nationaal Programma Weidevogels voor, met ambitieuze, concrete doelen die moeten worden nagekomen. Dat moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat we in Nederland weer 40.000 gruttoparen krijgen. Kort geleden werd weer eens pijnlijk duidelijk waarom dit nodig is, toen er wéér minder jonge grutto’s geteld werden

Ook wil ik dat er geld wordt vrijgemaakt voor de bescherming van weidevogels. Per jaar moet er 20 miljoen euro meer naar dit doel.

Ons weidevogelplan is nog zeker niet zo één-twee-drie ingevoerd, maar staat nu wel model voor een concrete en ambitieuze aanpak, die de Tweede Kamer nu, op mijn initiatief, van staatssecretaris van Dam heeft geëist.

Maar het kabinet ziet dit probleem toch ook?

Ze zien het misschien wel, maar actie ondernemen doen ze tot heden niet. Daarom ben ik ook zo kritisch geweest op staatssecretaris Martijn van Dam de afgelopen tijd. De staatssecretaris beloofde in 2015 met een plan te komen, maar na meer dan een jaar lang stilte, komt hij helemaal niet met een plan, maar alleen – opnieuw – met goede bedoelingen. Geen doelstellingen, geen geld, geen tijdpad, geen duidelijke organisatie en toedeling van verantwoordelijkheden. Zo komen we geen stap verder.

Dat zijn alleen de weidevogels.

Wel een belangrijk en urgent punt. Maar er is meer. Er is flink bezuinigd op natuurbeheer in Nederland de afgelopen jaren. Dat is schadelijk en niet zomaar te herstellen. Wat je daarom moet doen is nu investeren in natuurbescherming. Zo heb ik gepleit voor natuurreservaten op zee, waar de vispopulatie zich kan herstellen. Als woordvoerder Financiën heb ik me er ook hard voor gemaakt dat wij in onze tegenbegroting flink investeren in de natuur: 100 miljoen euro. Wat doet het kabinet? Niets. Er werd 1,5 miljard aan nieuw beleidsgeld uitgegeven, maar voor natuur geen cent erbij. Het enige wat deze staatssecretaris doet, is te koop lopen met een verkiezing van het mooiste natuurgebied. Op zichzelf natuurlijk een goed initiatief. Dan denk je: op zijn minst wordt dan de winnaar stevig financieel ondersteund. Maar wat blijkt? Die krijgen er slechts eenmalig een bedrag van drie ton bij. Dat is echt een doekje voor het bloeden.

Hoe stuur jij dit kabinetsbeleid dan bij?

Dat is niet makkelijk, maar het afgelopen jaar toch een aantal keren gelukt. Vorige week bijvoorbeeld kreeg ik, samen met de PvdA, een motie aangenomen die het kabinet dwingt een concreet Nationaal Plan Weidevogels op te stellen. Om die harde uitspraak van de Kamer kan het kabinet niet heen. 

Denk ook aan het verbod op imidacloprid in de glastuinbouw. Daar pleit ik al jaren voor en door mijn aangenomen motie dit jaar zijn er eindelijk stappen in de goede richting genomen.

Goed nieuws, want imidacloprid is een van de belangrijkste veroorzakers van de enorme bijensterfte, een groot maar nog steeds onderschat probleem.

Je noemde ook glyfosaat. Wat heb je daar tegen gedaan?

Eerst lukte het om het gebruik van glyfosaat, bekend van het middel RoundUp van Monsanto, op verharde ondergronden verboden te krijgen. Dat is nu per 2016 een feit. Daarna voerde ik, samen met mijn groene collega in het Europarlement, Bas Eickhout, stevig oppositie tegen de geplande hernieuwde toelating voor 15 jaar van dit gif op de Europese markt. Het lukte om daar een Kamermeerderheid achter te krijgen, waardoor er opnieuw onderhandeld moest worden. Uiteindelijk werd in Europa besloten om glyfosaat slechts voor anderhalf jaar toe te staan op de Europese markt, in afwachting  van nieuw onderzoek naar de kankerverwekkendheid van het middel. Een goede tussenstap en ik ben ervan overtuigd dat we binnen afzienbare tijd toegaan naar een algeheel verbod.

Met veel energie en passie blijf ik strijden voor beter natuurbeleid in Nederland. Het is een eer om voor dit werk een nominatie voor Groenste Politicus te ontvangen. Nu nog hopen dat ik win!

Ook stemmen op Rik? Dat kan hier.