GroenLinks blijft tegen CETA en wil uitstel om democratische controle te versterken

Dinsdag stemde de handelscommissie van het Europees Parlement in met de definitieve tekst van CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada. GroenLinks is fel tegen dit verdrag en stemde tegen.

Europarlementariër Bas Eickhout: “Onze bezwaren tegen CETA blijven pal overeind staan. CETA beperkt de ruimte van de EU en Nederland om beleid te maken in het algemeen belang. Het maakt de bescherming van consumenten, milieu en werknemers ondergeschikt aan handel en geeft het bedrijfsleven nóg meer invloed. Het is onverantwoord om Europanen bloot te stellen aan deze gigantische gevaren voor een hypothetische extra groei van 0,08 procent.”

Joint Committee

Zodra CETA is goedgekeurd wordt het zogenaamde CETA Joint Committee opgericht. Dit orgaan bestaat uit Canadese en Europese ambtenaren en wordt voorgezeten door de Canadese minister van handel en de Eurocommissaris voor handel. Het Joint Committee krijgt de macht om de bijlagen van CETA te wijzigen en verdragsteksten te interpreteren. Zo kan het bijvoorbeeld besluiten over de eisen aan voedselveiligheid om te mogen importeren naar de EU.

Eickhout: “Dit soort besluiten moeten democratisch te controleren zijn. Europarlementariërs die instemmen met CETA zonder dat er afspraken zijn gemaakt over de parlementaire controle, nemen hun taak niet serieus.” De Groene fractie diende daarom een amendement (pdf) in waarin ze voorstelt om de goedkeuringsprocedure uit te stellen, zodat er tijd is om afspraken te maken over hoe de controle op het Joint Committee eruit moet zien. Helaas was er voor dat voorstel geen meerderheid.

In februari of maart zal het hele Europarlement over het verdrag stemmen. Als er dan opnieuw een meerderheid is, kan CETA voorlopig in werking treden en begint de ratificatie in de 28 EU-lidstaten.