Toelichting positie Maya van Steenhoven

Maya van der Steenhoven, nummer 24 op de kandidatenlijst van GroenLinks, heeft in overleg met het partijbestuur van GroenLinks besloten haar zetel niet in te nemen, mocht zij verkozen worden. Zij wil GroenLinks geen schade berokkenen nu haar naam is opgedoken in de Panama Papers. Van der Steenhoven blijkt medebestuurder van een door haar in China woonachtige vader opgezette familiefirma te zijn, die gevestigd is op de Seychellen. Maya van der Steenhoven heeft deze functie niet gemeld bij de integriteitstoets. Dat had zij moeten doen. Was deze functie bekend geweest tijdens de procedure, dan was zij niet voorgedragen voor een plaats op de lijst.

Persoonlijke verklaring van Maya

Ik ben één van de directeuren van een op de Seychellen gevestigde onderneming van mijn vader. Ik had geen taken in dit bedrijf, voerde er geen activiteiten voor uit en bezat er geen vermogen in. Dit onbezoldigde directeurschap heb ik jaren geleden aanvaard om mijn vader te helpen, opdat in het geval hij of zijn met haar gezondheid kampende vrouw plotseling zou komen te overlijden, ik zorg zou kunnen dragen voor de afhandeling richting hun twee minderjarige kinderen. Ik heb mijn vader na het overlijden van zijn vrouw in 2015 verzocht mij te verwijderen uit de onderneming en mijn vader gaf aan dat hij daarvoor zou zorgdragen. Dit is helaas niet gebeurd.

Ik verklaar dat ik in ieder geval nooit financieel voordeel heb gekregen uit dit bedrijf. Mijn bezittingen heb ik in Nederland en hier betaal ik in lijn met de Nederlandse belastingwetgeving belasting over.

Ik vind het belangrijk dat een politicus boven iedere schijn van twijfel verheven is. Door het niet melden van dit mededirecteurschap in een onderneming op de Seychellen aan GroenLinks heb ik GroenLinks niet in staat gesteld haar eigen afweging rond dit directeurschap te maken. Om deze reden, besluit ik mijn kandidatuur terug te trekken. Dit betekent dat, mocht ik verkozen worden, ik mijn zetel niet zal innemen.