Frits Lintmeijer
Frits Lintmeijer

GroenLinks voor vangnet om groep zelfstandigen minimumloon te garanderen

Een postbode, een krantenbezorger of een pizzakoerier die als zogenaamd zelfstandige werk verricht onder het minimumloon is onacceptabel voor GroenLinks. Daarom steunt de Eerste Kamerfractie van de partij het wetsvoorstel om het minimumloon te garanderen voor mensen die werken onder een zogenoemde Overeenkomst van Opdracht (OVO). Dat is een regeling waarbij mensen zonder arbeidsoverkomst toch bepaalde soorten werk verrichten. Opdrachtgevers kunnen de OVO nu nog gebruiken om het minimumloon te ontduiken. Deze wet sluit in een aantal gevallen deze sluiproute af.

Ondanks de steun voor de wet is GL-senator Frits Lintmeijer nog geenszins tevreden. Lang niet alle mazen in de wet minimumloon zijn gedicht en in sommige werksituaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever blijft het  nog onduidelijk of deze nieuwe wet nu wel of niet van toepassing is. "Ontduiking blijft zeker na het afschaffen van de VAR nog steeds mogelijk, maar in elk geval is een groep zelfstandigen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dankzij dit wetje geholpen."

Arbeidsrecht moet nodig op de schop

Hoe ingewikkeld inmiddels het arbeidsrecht in Nederland is blijkt wel uit het feite dat behandeling van de wet door de vele onduidelijkheden bijna vijf jaar duurde en alleen al in de Eerste Kamer vijf termijnen vergde, waar twee termijnen gangbaar is. "Het laat zien dat consistente en rechtvaardige wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, de positie van werknemers en van zelfstandigen dringend aan vernieuwing toe is, " aldus Frits. "Daar heeft het nu demissionaire kabinet veel laten liggen" GroenLinks stemde toch voor omdat uiteindelijk postbodes, krantenjongens- en meisjes en andere mensen die tegen een laag loon werken meer garanties krijgen op een fatsoenlijke beloning. "Maar voor ons is dit slechts een kleine maas die gedicht is in een net dat dringend aan vervanging toe is," zegt de senator.

Volgende week 28 maart vindt de stemming plaats. Voor meer achtergrond ga naar https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33623_van_toepassing_verklaring