Het Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Tineke Strik dient motie ‘uit-het-oog-uit-het-hart’ in vanwege naderende nieuwe vluchtelingendeals

Hoe garandeer je de mensenrechten van vluchtelingen die mogelijk in toekomst in opdracht van de EU in landen zoals Libië worden vastgehouden? Om te zorgen dat de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) haar verantwoordelijkheid neemt inzake de bescherming van mensenrechten heeft GroenLinks-senator Tineke Strik een motie ingediend ‘uit-het-oog-uit-het-hart’. 

,,De motie behelst dat PACE mogelijke schending van mensenrechten onderzoekt in landen waarmee de Europese Unie akkoorden probeert te sluiten om migranten tegen te houden. Het kan niet zo zijn dat door zulke deals kwetsbare vluchtelingen mogelijk in mensonterende situaties terechtkomen met eventueel zelfs de dood tot gevolg..”

De EU is druk bezig om deals af te sluiten met diverse Afrikaanse landen, in zuidoost Europa, in het Midden-Oosten, Afghanistan en Pakistan over het tegenhouden of terugnemen van migranten en vluchtelingen. De landen worden bedreigd sancties zoals intrekken van beloofd hulpgeld of het verminderen van handel als de landen niet meewerken. ,,Het lijkt er niet op dat de positie van de vluchteling hoog op de agenda staat in deze gesprekken, want veel landen hebben simpelweg geen adequate voorzieningen of lappen de mensenrechten stelselmatig aan hun laars”, benadrukt Tineke, die haar motie indiende om precies in kaart te brengen welke gevolgen deze samenwerking heeft voor de mensenrechten. ,,En nog belangrijker is de vraag wie er verantwoordelijk is wanneer deze deals leiden tot een schending van de mensenrechten.”

Tineke Strik is nauw betrokken bij dit onderwerp omdat zij namens PACE de gevolgen voor vluchtelingen onderzocht inzake de vluchtelingendeal tussen Turkije en de EU als officieel rapporteur. ,,Ik heb, samen met Amnesty International, vastgesteld dat er sprake was van stelselmatig en grove schendingen van de mensenrechten door de deal. En dat is dan nog wel in Turkije, een lid van PACE”, legt Tineke uit. ,,Stel je voor wat er gebeurt in landen als Libië, Mali of Niger. Daarom is het belangrijk dat de Raad van Europa dit blijft onderzoeken.