GroenLinks wil opheldering verdrinking Waddenzee

Het kabinet moet snel duidelijk maken hoe het de schadelijke gevolgen van klimaatverandering voor de Waddenzee zal tegengaan.  Dat wil Liesbeth van Tongeren. Aan haar wordt vanavond bij het VanGasLos Festival een rapport uitgereikt, waarin staat dat de zee door de stijgende zeespiegel mogelijk zal ‘verdrinken’, waardoor de bijzondere biodiversiteit in het gebied gevaar loopt. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Waddenvereniging.

Van Tongeren: “Iedereen die wel eens op een Waddeneiland is geweest weet hoe mooi de natuur in het gebied is. Maar de schadelijke zout- en gaswinning in de Waddenzee zorgt voor bodemdaling. Samen met de stijgende zee door de opwarming van de aarde gaat dit zorgen voor het einde van de bekende zandbanken, die voeding bieden voor talrijke dieren. Ik wil dat het kabinet snel met een actieplan komt om deze schadelijke gevolgen van klimaatverandering te stoppen.”

Door de verschillende bodemdiepten in de Waddenzee ontstaan bij eb droge zandplaten. Daar kunnen trekvogels hun voedsel vinden. Bovendien biedt een hogere zeespiegel in de Waddenzee risico’s voor de kustbescherming.