Roundup
Roundup

Nederland moet gebruik giftig bestrijdingsmiddel Glyfosaat beperken

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris van Dam met aanvullende maatregelen komt om het gebruik van glyfosaat verder te beperken. Glyfosaat is een zeer giftig bestrijdingsmiddel dat schadelijk is voor natuur en milieu en mogelijk ook kankerverwekkend. De Kamer nam een motie van Rik Grashoff aan die de staatssecretaris opdraagt om zowel het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verder te verbieden als het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken.

Rik Grashoff: ‘Een echte overwinning. Nederland moet het gebruik van het landbouwgif glyfosaat snel verder beperken, zowel binnen als buiten de landbouw. Het gif is enorm schadelijk voor milieu, de biodiversiteit en ons drinkwater.’