GroenLinks: help jongeren met psychiatrische problemen acuut.

“Bij een zwaar ongeluk op de snelweg vertellen we zwaargewonden ook niet dat de ambulance later komt omdat er een lange wachttijd is. Bij psychiatrische problemen gebeurt dat wel, waarschijnlijk omdat het letsel van deze mensen vaak niet goed zichtbaar is. Terwijl hun leed net zo groot is. Zorgen dat mensen met zware problemen met spoed geholpen kunnen worden, is toch wel het minste wat we hier moeten regelen.” Kamerlid Lisa Westerveld deed in het debat over zorg aan suïcidale jongeren een dringende oproep aan de staatssecretaris om met oplossingen te komen.

GroenLinks beseft dat door de decentralisatie gemeenten verantwoordelijk zijn voor goed en voldoende jeugdzorg, maar ook dat er landelijk in moet worden gegrepen wanneer jongeren die acuut hulp nodig hebben op een wachtlijst terecht komen. Maar ook dat duidelijk moet worden hoe lang de wachtlijsten zijn en dus hoe veel jongeren hulp nodig hebben. Lisa Westerveld: “Uit de reactie van de staatssecretaris bleek dat we geen idee hebben en dat vind ik onbegrijpelijk.”

Samen met de SP diende GroenLinks daarom een aantal voorstellen in die kunnen bijdragen aan oplossingen voor jongeren in acute nood. Zo willen de partijen dat de staatssecretaris een oplossing forceert wanneer regionaal onvoldoende hulp beschikbaar is. Wachtlijsten dienen openbaar te worden zodat inzicht is in het aantal jongeren dat hulp nodig heeft, maar er ook sneller een passende plek gevonden kan worden. Bovendien moeten gemeenten een aanspreekpunt regelen waar ouders en jongeren terecht kunnen. Dat is al een verplichting, maar helaas hebben nog niet alle gemeenten dit op orde.

Westerveld: “Iedereen in acute nood moet snel hulp krijgen en daarom zijn er snel oplossingen nodig. Zodat ouders en jongeren geen Facebook meer nodig hebben, maar gewoon tijdig terecht kunnen bij een zorginstelling.”