Kabinet vertraagt energietransitie

Het is een slechte week voor de klimaat- en energiedoelen. Vorige week bleek uit de Monitor Wind op Land dat de doelstelling voor 2020 in Nederland waarschijnlijk niet gehaald worden. Slecht 75% van het afgesproken vermogen windenergie wordt geplaatst. 

De tweede tegenvaller was een rapport over woningbouwcorporaties. Hieruit bleek dat de doelen voor energiezuinige huurhuizen pas in 2030 worden gehaald in plaats van 2020. Nog 1,8 miljoen huurwoningen moeten volgens de afspraken voor eind 2020 op energielabel B komen. Slechts 32 procent van de verhuurders zegt dat ze dat halen. Het geld is er wel, maar wordt niet uitgegeven. 

En vandaag kwam er nóg een tegenvaller voor het kabinet: de energiebedrijven Uniper en ENGIE trekken de stekker uit het CO2-opvangproject ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject). Met het project werd geprobeerd CO2 onder zee op te slaan. 

Ondanks deze drie tegenslagen in één week beweert minister Kamp nog steeds het doel van 25% minder CO2-uitstoot in 2020 te behalen. Dit doel is door Urgenda afgedwongen bij de rechter. De kans dat het doel nog behaald wordt is miniem. Minister Kamp maakt zich hiermee ongeloofwaardig. Morgen zal GroenLinks de minister dan ook aan de tand voelen in de Tweede Kamer.

Tom van der Lee: ‘De energietransitie stagneert. Het kabinet doet niet wat nodig is. Hoogste tijd voor een nationale CO2 heffing en het sluiten van kolencentrales'.