Plenaire zaal Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Tineke Strik herschrijft rechts vluchtelingenrapport Raad van Europa

Het is Tineke Strik, GL-senator en lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, gelukt om een foutief en veel te optimistisch rapport over de vluchtelingencrisis van een rechtse Griekse rapporteur te herschrijven. Tineke: ,,In januari moest ik met pijn in het hart het rapport afstaan en nu heb ik via een opinierapport alsnog mijn stempel kunnen drukken." 

Dit tot groot ongenoegen van de rapporteur zelf, die vrijwel alle adviezen van Tineke ontraadde, maar zowel in de commissievergaderingen als in de plenaire vergaderingen bot ving. Tineke: ,,Dit is een grote overwinning. Politici in heel Europa hadden het foutieve rapport kunnen misbruiken in de migratiedebatten. Dat is nu niet meer mogelijk omdat het rapport nu een realistische weergave geeft van de soms erbarmelijke omstandigheden voor vluchtelingen in Turkije, Griekenland en Italië.”

Tineke schreef een zogenoemd opinierapport vanuit de commissie Legal Affairs over een rapport uit de Migratiecommissie. Bij de Raad van Europa worden altijd opinierapporten geschreven over andere rapporten om de objectiviteit te bevorderen. Het is hoogst ongebruikelijk om zeventien amendementen in te dienen, iets wat Tineke deed. ,,Dat was nodig omdat er simpelweg veel fouten in het rapport van de Griekse rapporteur stonden. Het was een veel te optimistisch beeld dat er werd geschetst over de situatie in zijn land en in Turkije en Italië”, benadrukt Tineke. ,,Dat moest ik corrigeren omdat het gaat over het lot van vele kwetsbare vluchtelingen.”

Lees via onderstaande link het verhaal van de Raad van Europa over de kwestie. Onderaan dat artikel is het herschreven rapport te lezen met alle wijzigingen van Tineke daarin verwerkt.