De gevolgen van de opwarming van de aarde op de poolkappen

Kabinet weigert extra inzet om in lijn met Klimaatakkoord te handelen

Hoewel het kabinet erkent dat het huidige beleid ruim onvoldoende is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, weigert PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma om nu al extra inspanningen te leveren om dichter bij de doelstelling te komen. Dijksma verwijst tijdens het debat in de Eerste Kamer voor dergelijke ambitie naar een volgend kabinet.

,,Een duidelijk gebrek aan ambities", aldus GroenLinks-senator Marijke Vos. ,,Het Parijsakkoord is een belangrijke stap in de aanpak van het klimaatprobleem. Maar we zijn er natuurlijk nog niet en daarom is het zaak om zo snel mogelijk te handelen en dat het geen papieren werkelijkheid blijft."

Onvoldoende beleid

Het kabinet erkent wel dat het beleid van dit kabinet onvoldoende is en ook wereldwijd zijn er nog grote stappen te zetten. ,,Met de huidige plannen van alle landen bij elkaar komen nog steeds op een stijging van 2,7 graden Celsius uit”, benadrukt Marijke, die nog heeft geprobeerd om de Dijksma uit te dagen zich in te spannen om het emissiehandelssysteem versneld aan te scherpen in Europa. ,,Hierbij verwijst ze naar de onwelwillendheid van andere lidstaten en daar blijft het dan bij. Evenals bij afspraken over landbouw en transport, waarbij nog te veel wordt gebruik gemaakt ‘achterdeurtjes’ om onder de afspraken uit te komen.”

Duurzame energie is het afgelopen jaar met 0,1 procent naar 5,9 procent. De doelstelling van 14 procent in 2020 en 16 procent drie jaar later raakt hierdoor steeds verder uit beeld. ,,Daarom zou het niet meer dan logisch zijn om nu al extra maatregelen te nemen. De staatssecretaris zegt enerzijds dat anderhalve graad opwarming het doel is, maar handelt daar niet naar”, zegt Marijke, die de vergelijking met Trump maakt in haar spreektekst. ,,Trump bekritiseren is vandaag de dag niet al te moeilijk gelet op de onbegrijpelijke opzegging van het Klimaatakkoord door de VS, maar handel dan zelf wel in geest van het verdrag van Parijs.”

CO2-reductiedoel onvoldoende

In de visie van GroenLinks is alleen een reductiedoel betreffende CO2 niet voldoende en heeft er bij de staatssecretaris op aangedrongen om bindende doelen voor energiebesparing en duurzame energie in Nederland en de EU voor de periode 2020 tot 2030 te overwegen. Ook hierin wilde de PvdA-bewindsvrouw niet bewegen, waarbij ze benadrukte dat een reductiedoel voor CO2 afdoende is.

Stemming Parijsakkoord

Volgende week 4 juli vindt de stemming plaats in de Eerste Kamer om het Parijsakkoord definitief te bekrachtigen. Aanscherping van het beleid is nodig om de doelstellingen uiteindelijk te halen. Marijke Vos benadrukt dat het in het belang is van alle partijen om zo snel mogelijk te handelen. ,,GroenLinks waarschuwt al vele jaren voor de gevolgen van de opwarming van de aarde en dat het zo niet langer kan. Naast dat de leefbaarheid van de aarde wordt bedreigd is het ook vanuit economisch oogpunt verstandig om zo snel mogelijk te handelen, want hoe langer we wachten, hoe hoger de rekening zal uitvallen. Daarnaast biedt het ook veel nieuwe kansen op het gebied van duurzaam ondernemen, groene en circulaire economie.”