Charlie-demonstratie in Brussel
Charlie-demonstratie in Brussel

Europees Parlement wil onderzoek naar terrorisme in bijzondere commissie

“Op papier is er samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten, maar in de praktijk komt daar te weinig van terecht.” Europarlementariër Judith Sargentini wil onderzoeken wat we moeten doen om die samenwerking te verbeteren, daarom steunt ze het voorstel om een bijzondere parlementscommissie Terrorisme in te stellen.

“Parijs, Brussel, Berlijn, Londen, Manchester, Stockholm. Iedereen kent de lijstjes van Europese steden waar de afgelopen jaren grote of kleine aanslagen zijn gepleegd”, zegt Sargentini. “Vaak horen we dat de terroristen al op de radar stonden bij inlichtingendiensten, maar dat die hun informatie niet delen met Europese collega’s.”

De voorzitters van de Europese fracties accordeerden woensdag het mandaat, de tekst die als basis moet dienen voor het werk van de bijzondere commissie. Sargentini was namens de Europese Groenen betrokken bij het opstellen van die tekst.

Politiewerk

Leren we wel genoeg van elkaar in de strijd tegen terrorisme? “We weten uit ervaring dat echt politiewerk beter werkt dan het verzamelen van meer gegevens van alle Europeanen”, zegt Sargentini. “ Maar die strategie wordt niet overal in Europa toegepast.”

GroenLinks vindt het belangrijk om grondig van gedachten te wisselen. Sargentini legt er de nadruk op dat het dan ook gaat om maatregelen te toetsen aan fundamentele rechten. Dit is mede op aandringen van de Groenen ook in het mandaat terug te vinden.

Als het Europees Parlement instemt met het instellen van de commissie dan zal deze na het zomerreces van start gaan.