GroenLinks: er moet nog veel gebeuren voor échte kansengelijkheid in het onderwijs

Het volgende kabinet heeft nog veel repareerwerk te verrichten in het onderwijs. Vooral als het gaat om betere arbeidsvoorwaarden voor leraren en gelijke kansen voor álle leerlingen.

De begroting die afgelopen Prinsjesdag werd gepresenteerd pakt die uitdagingen nauwelijks aan. De onderwijswoordvoerders van GroenLinks zullen bij de begrotingsbehandeling over een paar weken in ieder geval de volgende punten meegeven aan de nieuwe regering.

Werkdruk en beloning leraren

De verschillen in beloning tussen het basis- en het voortgezet onderwijs zijn te groot: startende leraren in het basisonderwijs verdienen ongeveer 6% minder dan hun collega’s op de middelbare scholen. Dit salarisverschil kan na tien jaar oplopen tot zelfs 21%.

De regering geeft aan in 2018 270 miljoen euro extra voor leraren in het basisonderwijs te investeren.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: “Dit is een mooie eerste stap, maar om het enorme lerarentekort te stoppen en de klassen kleiner te maken is veel meer nodig. Want behalve een betere beloning snakt het onderwijsveld naar minder werkdruk en kleinere klassen.”

Gelijke kansen

Opvallend is dat de onderwijsbegroting start met een hoofdstuk over kansengelijkheid. Onder andere de onderwijsinspectie en de OESO constateerden afgelopen jaar dat de onderwijskansen van kinderen van lager opgeleide ouders in Nederland steeds minder worden.

Westerveld: “Het ministerie schrijft in haar begroting dat iedere leerling, ongeacht afkomst,  zijn of haar talenten maximaal moet kunnen ontplooien. Maar tegelijkertijd bezuinigt deze begroting een bedrag dat oploopt tot 100 miljoen in 2020 op het achterstandenbeleid. Dit is de omgekeerde wereld. Het gaat hier juist om kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om ze gelijke kansen te bieden.”

Ook op het MBO valt een wereld te winnen.

Kamerlid Zihni Özdil: “Er wordt 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gelijke kansen in het MBO. Op een MBO-begroting van ruim 4,3 miljard euro is dat bijna niks. Het kabinet laat hiermee zien de aanbevelingen van de Onderwijsinspectie niet serieus te nemen.”

Gat in de begroting

Deze regering veroorzaakt ook nog eens een groot tekort op de onderwijsbegroting. Een bedrag van ruim 240 miljoen euro wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. In de twee jaren daarna loopt dat tekort zelfs op tot boven de 400 miljoen euro.

GroenLinks wil dat belastinggeld dat bestemd is voor het onderwijs ook echt gebruikt wordt voor het onderwijs. En niet voor het dichten van het begrotingsgat.