Rutte III heeft geen excuus meer om kolencentrales open te houden

Vandaag laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  weten dat Nederland die klimaatdoelen  waarschijnlijk niet haalt. GroenLinks eist daarom dat er snel extra maatregelen komen om dit doel wél te halen. Kolencentrales sluiten voor 2030, zoals in het regeerakkoord is opgenomen is niet voldoende. Rutte III moet in de eigen regeerperiode ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan.

In 2015 is door de rechter in de Urgenda klimaatzaak bepaald dat Nederland in 2020 25% minder CO2 moet uitstoten. Vandaag laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  weten dat Nederland die klimaatdoelen  waarschijnlijk niet haalt. GroenLinks eist daarom dat er snel extra maatregelen komen om dit doel wél te halen. Kolencentrales sluiten voor 2030, zoals in het regeerakkoord is opgenomen is niet voldoende. Rutte III moet in de eigen regeerperiode ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan. De Hemweg kolencentrale moet met onmiddellijke ingang sluiten en de kolencentrale van Engie op de Maasvlakte voor 2020. Nuon en Engie, eigenaren van de centrales, zijn zelf ook voorstander van  snelle sluiting.  Daarnaast moet de overheid veel meer investeren in duurzame energie en energiebesparing.

Eigenlijk was het al langer duidelijk dat dit doel niet gehaald zou worden.. Zo zijn er veel minder windmolens geplaatst op land dan was afgesproken.  GroenLinks heeft tijdens meerdere debatten haar zorgen hierover geuit maar kreeg van de regering steeds te horen dat pas na het uitkomen van het rapport van PBL eventueel extra maatregelen zouden worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nu blijkt dat dit inderdaad nodig is, vraagt GroenLinks dan ook om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over extra maatregelen.

Tweede Kamerlid Tom van der Lee: “De regering heeft altijd stoïcijns ontkent dat we het klimaatdoel waarschijnlijk niet gaan halen, terwijl dit allang duidelijk was. Als we zo snel mogelijk de kolencentrales sluiten, en niet pas in 2030, dan lukt het ons nog om in 2020 de CO2-uitstoot te beperken met 25%. Deze beslissing is telkens uitgesteld. De nieuwe regering moet lef tonen en snel ervoor zorgen dat er een kolencentrale sluit, nog tijdens deze kabinetsperiode.”